Advokatska kancelarija Čehović, sin i partneri

Advokatska kancelarija Čehović, sin i partneri

Podaci

Cvijićeva 70 Palilula , Beograd 011/408 63 21
061/602 22 37, 064/128 07 00
http://www.advokatskakancelarijabeograd.rs omarceh@yahoo.com
ponutosrečetpetsubned
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
Ne
Radi
Ne
Radi

O kompaniji

Advokatska kancelarija Ćehović, sin i partneri nastoji da pruži pravne usluge na najefikasniji način. Ima članove sa velikim iskustvom u svojoj oblasti rada, sa dugim radnim stažom.
Takođe, spremni su da pruže pravne usluge svih vrsta. Pravna pomoć ima za cilj da saradnja bilo koje vrste bude na obostranu korist.

Advokatska kancelarija
– Advokatske usluge već više od 10 godina, pružaju izuzetno kompetentni advokati sa višegodišnjim radnim iskustvom.
– Pravne usluge u domenu svih vrsta usluga naš tim advokat rešava veoma brzo i efikasno.
– Advokat koji je član advokatske kancelarije Ćehović, sin i partneri je morao svoje znanje stečeno u zemlji ili inostranstvu da potkrepi i drugim važnim dostignućima.
– Uz stečeno radno iskustvo kako u zemilji tako i u inostranstvu, bilo koji advokat naše kancelarije pruža odlične pravne usluge.
– Advokatska kancelarija je utemeljila principe rada kroz višegodišnju praksu pružanja pomoći (pravna pomoć) uz brzo, efikasno i savesno rešavanje svih vrsta problema.

Pravne usluge
– Sve pravne usluge se pružaju na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatskom kancelarijom o nekom pojedinačnom poslu ili grupi poslova.
– Pomenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokatske usluge i naručioca, tj. klijenta.
– Za sačinjavanje svakog pojedinog ugovora (klijent-advokat), klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja kako bi se pružila adekvatna pravna pomoć te bi samim tim pravne usluge bile kvalitetnije.
– Advokatske usluge bi se izvršavale kada klijent izda avdokatu posebno punomoćje ili opšte punomoćje po sopstvenom izboru.

Pravna pomoć
– U cilju unapređenja kvaliteta rada i pružanja pravne usluge, članovi naše advokatske kancelarije pomažu u ostvarivanju prava najugroženijih ljudi kroz različite vidove pravne pomoći.
– Naša želja je da Vam, putem odgovora ili advokatskih tekstova, ukažemo na moguće pravce delovanja i damo osnovne smernice i informacije vezane za rešenje vašeg pravnog problema, ali advokatska kancelarija nema za cilj da zameni angažovanje stručnih lica(advokat) u rešavanju pravnih usluga. U slučajevima koji ne zahtevaju angažovanje advokata, mi možemo pružiti odgovore na vaša pitanja.
– Advokatska kancelarija će besplatnu pravnu pomoć pružati putem interneta (online). Nadamo se da ćemo na taj način lakše dopreti do svih onih kojima smo potrebni.

Komentari

Ostavite odgovor