NAK projektovanje i inženjering

NAK projektovanje i inženjering

Podaci

Srednjokrajska 51A Barajevo , Beograd 061/199 33 24 http://www.nakengineeringanddesign.com office@nakengineeringanddesign.com

O kompaniji

NAK projektovanje i inženjering je osnovan 2010. sa ciljem da pruži najnovija i moderna rešenja u oblasti mašinstva, elektrotehnike, i kompjuterskih nauka.

NAK projektovanje i inženjering se bavi izradom projekata, studija, tehničkih rešenja i praktičnom realizacijom u oblasti mašinstva, elektrotehnike i informacionih tehnologija.

U oblasti automatskog upravljanja – izrada matematičkih modela i projektovanje upravljanja – fokus je na upravljačkim sistemima gde nudimo projektna rešenja od definisanja procesa, objekta ili sistema, do projektovanja upravljanja koji za dati sistem najbolje zadovoljava specifikacije i ciljeve, uz kvalitativnu i dinamičku analizu osnovnih parametara kao što su stabilnost, robusnost, osmotrivost, odbijanje poremećaja, optimalnost upravljanja, itd.

U oblasti proizvodnog mašinstva, nudimo projektna rešenja alata, delova i izradu prototipova, od tehničkih rešenja i klasičnog tehničkog crteža do CAD projektovanja, definisanja načina i procesa obrade u CAM modulima, pa do izrade NC koda za proizvodnju alata, dela ili prototipa na NC mašinama.

U oblasti informacionih tehnologija, nudimo razvoj i implementaciju informacionih sistema sa aplikacijama i formama, kao i bazama podataka, neophodnih za razmenu informacija unutar preduzeća i za spoljnu razmenu informacija. Takođe, izrađujemo geografske informacione sisteme.

U oblasti web design-a, izrada i postavka web portala ili web prezentacija – za pojedince, škole, preduzeća. Radimo akademske web prezentacije za profesore, departmane, fakultete. Izrađujemo online prodavnice, online knjižare, online baze zapošljavanja, online forume, online freelancer sajtove, itd.

U oblasti Učenja na daljinu (Distance Learning, Online Education) radimo na izradi i postavljanju web portala za učenje na daljinu, organizaciju online kurseva i pomoć pri izradi online kurseva.

U oblasti mentorstva u akademskom pisanju, pripremamo i podučavamo đake i studente o načinu i tehnici pisanja, pomažemo u iznalaženju aktuelne literature i dajemo savete kako najbolje da priđu temi.

Naš cilj je pružanje kvalitetnih usluga, sa inovativnim rešenjima, i urađenih na brz i efikasan način.

Komentari

Ostavite odgovor

Jedan komentar

Poštovani,
imate interesantan program. Da li bi se upustili u izradu aplikativnog softvera nove generacije za planiranje i upravljanje proizvodnjom.
S poštovanjem,
Ljubiša Milović

Odgovori