Pomoć u pisanju i izradi evropskih projekata

Pomoć u pisanju i izradi evropskih projekata

Podaci

Aleksinačkih rudara 26 Novi Beograd , Beograd 011/660 05 32
063/257 704
http://www.chem.bg.ac.rs/~ijuranic/prezenta.htm ijuranic@chem.bg.ac.rs

O kompaniji

Pomoć u pisanju i izradi evropskih projekata

SRB
Polje delovanja i ekspertiza:

• Obrazovanje (posebno visoko obrazovanje) i pitanja tržišta rada.
• Izrada projekata i programa, praćenje i evaluacija, procena značaja, širenje rezultata i dobre prakse projekata;
• Analiza politike rada i saveti o ciljanoj politici rada;
• Prikupljanje i analiza podataka, pisanje izveštaja, istraživanje van terena, editovanje (poboljšavanje) specijalizovanih izveštaja;
• Aktivosti za podizanje znanja i sposobnosti, kao što su studijski boravci i organizovanje skupova;
• Prevođenje i prevodi za koje je potrebno znanje specijalizovane terminlogije, itd…

Delovanje SPEP-a može biti u zemlji, regionalnom ili međuregionalnom nivou, i nudi specifično iskustvo i znanje u pogledu Srbije (i Zapadnog Balkana).
SPEP će održavati i proširivati svoju bazu eksperata i može biti ključni izvor za podugovaranje eksperata.

Pogledajte CV inženjera SPEP-a, Dr. Ivana Juranića.

ENG
Services for the Procurement of European Projects

Field of activity expertise:

Programming and project design, monitoring and evaluation, impact assessment, dissemination of project results and good practice;
Policy analysis and targeted policy advice;
Data collection and analysis, report writing, desk research, editing of specialised reports;
Capacity building activities such as study visits, training and event facilitation;
Translation and interpretation requiring knowledge of specialised terminology, etc.

Activities of SPEP may be at a country, regional or cross-regional level and offers Serbia-(and west Balkans)-specific experience and/or knowledge.

SPEP will maintain and expand its databases of experts and may be a key source for subcontracting of experts.

For those interested in contacting the contractor, the relevant details are provided below.

Please take a look at our main ingenieurs, Dr. Ivan Juranić’s CV.

SPEP
Dr.Ivan Juranić
Aleksinačkih rudara 26
11075 N.Belgrade
ijuranic@chem.bg.ac.rs

Komentari

Ostavite odgovor