Dečiji vrtić Kuća Mašte

Dečiji vrtić Kuća Mašte

Podaci

Generala Mihajla Nedeljkovića 153B Novi Beograd , Beograd 011/317 74 99
064/173 15 61
http://www.vrtic-kucamaste.co.rs kuca.maste@yahoo.com

O kompaniji

Dragi roditelji,
Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u prelepoj kući sa dvorištem za igru.
Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo društvenog vaspitanja dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.

Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

– Dnevni i poludnevni boravak, jaslice;
– Bilingvalni srpsko-engleski program rada
– NTC sistem učenja podstiče razvoj intelektualnih kapaciteta kod dece, a koji primenjuje više nacionalnih MENSI u evropi
– Rad na razvoju potencijala dece putem didaktičkih igara, radionica i školica, MONTESORI program, materijali i radionice
– Radno vreme 7-18h;
– Logoped

Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta.
Velika prednost bilingvalnog programa je što deca engleski jezik usvajaju kao maternji i tako će ga koristi. Usvajaju ga kao jezik svakodnevne komunikacije, kroz TPR metod.
Šta je TPR metod učenja?

TPR (total physical response) je metod učenja stranih jezika koji koristi fizičke pokrete pomoću kojih se uzrokuje verbalni input u cilju redukovanja dečijih inhibicija i smanjenja njihovog afektivnog filtera. To omogućava da deca reaguju na jezik bez puno razmišljanja, olakšava dugo zadržavanje usvojenog gradiva smanjujući njihovu anksioznost i strah prema učenju jezika.
U ovoj metodi nema prevođenja na maternji jezik i u engelskom jezičkom okruženju kroz različite akcije deca su sposobna da usvajaju jezik kao njihov maternji jezk. TPR metod učenja jezika je baziran na korišćenju desne hemisfere mozga. Lekcije su prilagođene svima kroz različite igre, pokrete i simulaciju stvarnih situacija bez gubljenja dečije pažnje i interesovanja za jezik.
Na ovaj način deca su sposobna da razumeju jezik kroz kontest što im daje priliku da razvijaju svoje lingvističke sposobnosti u novom okuženju.
Prednosti bilingvalne grupe pokazuju da rano usvajanje stranog jezika povećava dečije kognitivne sposobnosti:

1. Učenje stranog jezika u prirodnom okruženju između 3 do 7 godine je najbolji način da se unapredi fluidna inteligencija i razvije sposobnost mišljenja kod dece
2. Bilingvalna deca pokazuju veću i napredniju obradu verbalnog materijala, veće uočavanje perceptivnih razlika i imaju veću skolonst da traže strukture u perceptualnim situacijama sa većim kapacitetom da reorganizuju svoje percepcije kao odgovor na povrtne informacije. Zaključeno je da blingvalizam u ranom detinjstvu ispiljava pozitivan efekat na formiranje kognitivnih procesa kod dece.
3. Mogu da razviju veću kreativnost i metalingvističke sposobnosti
4. Bilingvalna deca reaguju mnogo brže u uslovima koji zahtevaju veće angažovanje radne memorije
5. Bilingvalna deca su naprednija od monolingvalnih u rešavanju eksperimentalnih problema koji zahtevaju visok nivo kontrole.
6. Bilingvalci imaju značajno bolju verbalnu i neverbalnu inteligenciju od monolingvalaca
7. Pozitivni efekti bilingvalizma su primetni na epizodnu i semantičku memoriju.
8. Za razliku od monolingvalaca mogu da ostvare bolje rešavanje socijalnih problema
9. Bilingvalci mogu da razviju bolje analitičke veštine. Samim tim mogu da postignu bolje rezultate u školi u matematici i predmetima koji uključuju fluidnu inteligenciju.

Za razliku od klasičnog načina učenja stranog jezika koji ne daju uvek dobre rezultate, TPR metod omogućava kod dece uspešno usvajanje stranog jezika kao maternji jezik razvijajuči svoje mentalne, socijalne i verbalne veštine.

Kroz program se primenjiju sve najprestižnije svetske metode rada za koje je vrtic ima licence: Mensa NTC sistem učenja i Montesori program. Rad u manjim grupama omogućava individualniji pristup.
U okviru dela programa na srpskom jeziku deca pored usmerenog rada sa vaspitačem imaju i školu sporta, muzike i likovne kulture.
1. Školu sporta dva puta nedeljno drži profesor fizičke kultire sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Kroz školu deca će se upoznati sa svim sportovima, raditi osnove korektivne gimnastike, vežbe pravilnog razvoja lokomotornog sistema, a trener će dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizički razvoj je neophodan da bi „u zdravom telu, bio zdrav duh“ naših mališana.
2. Školu muzike drži diplomirani profesor muzike. Kroz školu deca će se upoznati sa instrumentima, muzičkim osnovama i uz sintisajzer učiti pesme i muziku, upoznati različite kulture, muzičke pravce i note…
3. Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osećaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstiče ih da izraze svoja osećanja i viđenje sveta.

U našem vrtiću sa decom se radi u uzrasnim grupama: srednja (2,5-4,5 godina), starija (4,5-5,5 godina) i pripremni predškolski program (5,5-7 godina). Grupe vode vaspitači sa preko 9 godina radnog iskustva u radu sa decom.
Sistemski pregled pedijatra je jednom mesečno.

Komentari

Ostavite odgovor