Firme dužnici

Firme Dužnici

Ovlašćena lica dolenavedenih firmi su potpisala ugovor o saradnji sa firmom „MM Advertising“, koji nisu ispoštovala uprkos raznim obećanjima i prethodnim odlaganjima. Shodno tome, smatramo da je saradnja sa ovim firmama od velikog rizika i može štetiti imidžu, ali, takođe, može štetiti i u finansijskom pogledu.

Molimo Vas da pažljivo pogledate spisak firmi, te da podelite svoj utisak, ukoliko ste i sami, od strane neke od njih, oštećeni ili obmanuti.[posts-by-tag tags = „duznik“ number = „20“ thumbnail = „true“]