SPES inženjering

SPES inženjering

Podaci

Aleksandra Dubčeka 28m Zemun , Beograd 060/328 45 58 spes.ing@gmail.com

O kompaniji

– Priprema dokumentacije za legalizaciju
– Katastarsko snimanje objekta
– Izrada ponuda
– Izrada predmera i predračuna radova
– Izrada tehničkog opisa objekta
– Izrada akta o zaštiti na radu
– Nadzor svih građevinskih radova

Komentari

Ostavite odgovor