Geodetski poslovi Ilmak Geodezija

Geodetski poslovi Ilmak Geodezija

Podaci

Cetinjska 26A Stari Grad , Beograd 011/322 36 72
064/279 62 21
http://www.ilmak.net dragisa@ilmak.net

O kompaniji

Geodetski poslovi Ilmak Geodezija za Vas vrši usluge:

– Geodetskih snimanja za potrebe izrade svih vrsta geodetskih planova i karata u svim razmerama,
– Terenskih radova i izrade elaborata eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradne objekta,
– Kompletnih geodetskih radova na izradi planova parcelacija,
– Formiranja građevinskih kompleksa i građevinskih parcela, u skladu sa urbanističkim aktima,
– Deoba katastarskih parcela,
– Identifikacije parcela,
– Izrade svih vrsta geodetskih planova i karata u digitalnom i analognom obliku u svim razmerama,
– Geodetskih radova u inžinjerskoj geodeziji
– Svih kompletnih usluga za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih objekata,
– Posredovanja u poslovim knjiženja svih vrsta nepokretnosti u zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti.

Komentari

Ostavite odgovor