Realni aikido i ju jutsu Sveti Nikola

Realni aikido i ju jutsu Sveti Nikola

Podaci

Omladinskih brigada 3 Zrenjanin 064/241 39 03 http://www.realniaikidozr.org proticz@ymail.com

O kompaniji

Realni aikido je autentična borilačka veština. To je defanizvan, izuzetno fleksibilan sistem odbrambenih tehnika, čije su osnovne karakteristike: brzina i pravovremenost reagovanja, uklapanje u protivnikov napad, kontinuitet izovđenja tehnika i potpuna završna kontrola napadača, pomoću specijalnih poluga. Fleksibilnost tehnika omogućava da se rad prilagodi konstituciji pojedinca i zahtevima trenutne situacije čime će se postići maksimalna efikasnost u primeni ove veštine. Kroz dugogodišnju praksu, svaka tehnika je proveravana i dalje korigovana, dok se nije došlo do optimalnog rešenja – kako najbrže, najefikasnije i najekonomičnije onesposobiti napadača.

Za realni aikido je karakteristična primena zbunjujućih udaraca u vitalne tačke, koje služe skretanju pažnje napadača sa izvođenja tehnika na iznenadni satali bol, sa ciljem uspešnog i nesmetanog izvođenja tehnika. U sistemu treninga, naročito se obraća pažnja da napadač realno izvodi napad. Bez obzira da li je u pitanju udarac ili napad u obliku hvata, on mora biti brz i snažan, što važi i za kombinaciju napada. Vežbajući odbranu od ovakvih napada na pravi način, realnim aikidoom se stiče veoma primenljivo znanje.

Komentari

Ostavite odgovor