Joga centar Ashtanga Yoga

Joga centar Ashtanga Yoga

Podaci

Dečanska 11, 1.sprat Stari Grad , Beograd 064/353 90 79, 063/807 73 02 http://www.ashtangayogabelgrade.com vairagyaranko@gmail.com
ponutosrečetpetsubned
17:00
22:00
17:00
22:00
17:00
22:00
17:00
22:00
17:00
22:00
17:00
22:00
17:00
22:00

O kompaniji

Ashtanga Vinyasa Yoga
u tradiciji Sri K. Pattabhi Joisa i Sri R. Sharat Joisa

Sanskritska reč „ashtanga“ doslovno označava „osam nivoa“ koji, u skladu sa Patanđalijevim Joga sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus u aštanga praksi je na svakodnevnom vežbanju asana, odnosno joga pozicija, da bi telo i čulni organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike Aštanga joge su grupisane u šest različitih serija od kojih bi svaka trebalo da bude vešto savladana ispravnim redosledom pre nego što se upustimo u savlađivanje naredne serije.

Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Tu su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mesta na koja usmeravamo pogled (dristi) što bi trebalo združiti.

Komentari

Ostavite odgovor