Vatrogasna oprema Trosador

Vatrogasna oprema Trosador

Podaci

Milovana Nićiforovića 1 Čukarica , Beograd 065/210 19 64, 065/241 95 15 http://www.trosador.co.rs office@trosador.co.rs

O kompaniji

Preduzeće „Tresador“ smešteno je u naselju Železnik, ulica Milovana Nićiforovića broj 1 u Beogradu. Osnovna delatnost ovog preduzeća ogleda se u trgovini svom potrebnom vatrogasnom opremom i aparatima, kao i servisiranjem i održavanjem istih.

Polazimo od činjenice da je svaki požar moguće suzbiti odnosno sprečiti njegovo dalje širenje ukoliko pri ruci imate adekvatne vatrogasne aparate. Svojim radom nastojimo da Vam obezbedimo vrhunski kvalitetne vatrogasne aparate i opremu koja će Vam na najbolji način poslužiti u slučaju požara.

TRGOVINA:
– vatrogasni aparati (sve vrste i tipova),
– hidrantska oprema (ormarići, ormari, creva, mlaznice, spojke, ventili i dr. )
– protivpožarni premazi,
– garderobni ormari,
– ručne i prenosne baterijske lampe (punjive),
– panik svetiljke (fluo cev ili Led),
– kolica sa crevom za pranje kruga i gašenje požara,
– „Al“ table i PVC nalepnice (zabrane, opasnosti, obaveštenja, obaveze),
– ormarići Prve pomoći (tip T-1 i T-2, kao i rezervna punjenja)
– ormarići, navlake i nosači (stalci) za PP aparate,

Protivpožarni premazi sprečiće da površine koje su tretirane ovim sredstvima u slučaju požara budu oštećene, što dodatno znači da zaustavljaju širenje odnosno ekspanziju požara. Protivpožarni premazi koje Vam mi nudimo prošli su sve neophodne testove na kojima su pokazali vrhunske performanse zaštite od požara.

Od izuzetne je važnosti da Vaše vatrogasne aparate održavate i redovno servisirate kako se ne bi desilo da isti otkažu sa radom u ključnim momentima kada su Vam preko potrebni. Naš visokostručni kadar poseduje neophodno znanje za održavanje vatrogasne opreme, čime Vam garantujemo ispravnost i pouzdanost iste.

Ispitivanje i punjenje svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata u sklopu je usluga kojima se preduzeće „Trosador“ bavi. Takođe vršimo i merenje pritiska i protoka vode u hidrantnoj mreži, nakon čega Vam izdajemo potreban Atest. Hidrantna oprema koja nesmetano funkcioniše izuzetno je bitna za svaki objekat.

Višegodišnjom saradnjom sa ovlašćenim firmama koje poseduju licencu na ovom polju, omogućavamo Vam servisiranje i održavanje ručnih i automatskih dojava požara. Velika materijalna šteta može biti sprečena, a neretko i ljudski životi mogu biti spašeni ukoliko u objektima u kojima boravite postoje adekvatni ispravni dojavljači požara.

U dogovoru sa Vama vršimo izradu normativnih akata iz domena ZOP-a. Pravilnik zaštite od požara omogućiće zaposlenima u Vašem preduzeću da pridržavanjem normativnih akata iz ZOP-a najpravilnije reaguju u slučaju požara.

USLUGE:
1. izrada normativnih akata iz oblasti ZOP-a (zaštite od požara):
– Izrada “Pravila zaštite od požara”, (na osnovu člana 28. novog Zakona o ZOP , Sl. Gl. RS br. 111/2009 od 29.12.2009.g.,SVE firme moraju imati)
– Izrada “Plana evakuacije“, (SVE firme moraju imati)
– Izrada “Sanacionog Plana“, (SVE firme moraju imati)
– Izrada i isticanje (kod većih objekata I gde naloži inspekcija, “Grafičke šeme evakuacije”), “Uputstava za postupanje u slučaju požara i evakuacije”, kao i nalepnica smerova evakuacije, (SVE firme moraju imati)
– Obuka i provera testiranjem zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, (SVE firme moraju imati)
– Izrada (samo za firme sa više radnih mesta), “Programa za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih iz ZOP-a”, na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a, (SVE firme moraju imati)! Taksu od 420din. MUP-u uplaćuje Poslodavac.

2. izvršenje obuke zaposlenih (po Čl. 53. ZOP-a),
3. uslužni referent Zaštitie od požara i zaštite na radu – “Ugovor o angažovanom Licu za vođenje poslova BZR-a“, nudimo uvek minimum 20% niže od konkurencije! Proverite i snizite troškove poslovanja !
4. servisiranje, ispitivanje i punjenje svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata,
5. merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem Atesta,
6. servis i održavanje ručne i automatske dojave požara,
7. ugradnja i kontrola ispravnosti panik svetiljki,
8. električna merenja i ispitivanja (pregled i ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije,
9. obezbeđenje stručnih nalaza o štetnostima u radnoj okolini:merenje fizičkih štetnosti buke i vibracija, merenje hemijskih štetnosti prašine, štetnih gasova i prašine, merenje biolške štetnosti mikroorganizama i alergenata, merenje štetnosti mikroklime: temperature, vlage i brzine strujanja vazduha i merenje štetnosti kvaliteta osvetljenosti, merenje štetnosti jonizujućeg zračenja.

CENE I NAČIN PLAĆANJA PO DOGOVORU!

Po najpovoljnijim cenama u Beogradu pronadjite Vašu vatrogasnu opremu i aparate kao i hidrantnu opremu.

Vaš „Trosador“.

Komentari

Ostavite odgovor

Jedan komentar

U zgradi na Bežanijskoj kosi imamo 7 PP aparata S9 i 2 aparata S9-A. Kolika je cena servisa ovih aparata na mestu gde se isti nalaze? Koje zahvate pri ovakvom servisu PP aparata izvodite?

Odgovori