Knjigovodstveno računovodstvene usluge Profit Plus

Knjigovodstveno računovodstvene usluge Profit Plus

Podaci

Kneza Mutimira 5/1, stan 2 Zvezdara , Beograd 011/347 73 29
064/612 91 39
palibrk@open.telekom.rs

O kompaniji

Knjigovodstvo-računovodstvo Profit Plus obavlja sledeće grupe poslova:

1. KNJIGOVODSTVENI POSLOVI
– finansijsko knjigovodstvo za preduzeća;
– robno knjigovodstvo za preduzeća;
– materijalno knjigovodstvo za preduzeća
– pogonsko knjigovodstvo za preduzeća;
– knjigovodstvo za zemljoradničke zadruge;
– knjigovodstvo za uslužna preduzeća;
– knjigovodstvo društvenih organizacija, udruženja građana I nevladinih organizacija;
– knjigovodstvo sportskih društava;
– knjigovodstvo sportskih klubova;
– knjigovodstvo za sve vrste samostalnih radnji: SZR, STR, SUR paušalce
– poresko knjigovodtsvo;

2. POSLOVI FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA
– izrada završnih računa za preduzeća i zadruge, druga pravna lica, sportske klubove;
– izrada Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Aneksa, PB1, PDP, PBN, PDN, PB2, …
– izrada periodičnih obračuna.
– obračun plata, doprinosa, poreza;
– izrada OD obrazaca,
– izrada OPJ .OPJ-1,OPJ-2,OPJ-3,OPJ-4,OPJ-5, OPJ-6,OPJ-7,OPJ-8 obrazaca;
– obračun PDV-a;

3. IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA PREDUZEĆA
– izrada strateškog plana preduzeća;
– izrada godišnjeg plana preduzeća;
– izrada mesečnog plana preduzeća;
– izrada nedeljnog plana preduzeća;
– izrada pravilnika o računovodstvu,
– izrada pravilnika o računovodstvenim politikama;
– izrada pravilnika o radnim odnosima,
– obračun zarada i naknada zarada

4. ADMINISTRATIVNO-PRAVNI POSLOVI
– prijavljivanje-odjavljivanje zaposlenih na PIO;
– prijavljivanje-odjavljivanje zaposlenih na zdravstveno osiguranje
– izrada Ugovora o radu sa zaposlenima;
– izrada svih vrsta poreskih prijava: PDG PP…
– registracija preduzeća i samostalnih radnji
– podnošenje poreskih prijava, obrazaca…

5. IZRADA BIZNIS PLANA
– izrada biznis plana
– izrada zahteva za kredite poslovnih banaka;
– izrada boniteta kupaca;
– izrada boniteta dobavljača;

6. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
– analiza poslovanja preduzeća
– priprema izveštaja o poslovanju preduzeća
– priprema donošenja upravljačkih odluka
– izrada izveštaja o poslovanju za organe upravljanja

7. DAVANJA PORESKIH SAVETA

8. POSLOVI INTERNE KONTROLE

9. POSLOVI PREVOĐENJA
– prevođenje sa engleskog na srpski jezik
– prevođenje sa srpskog na engleski jezik
– poslovna ino-korespodencija

10. OBUKA ZAPOSLENIH ZA RAD NA POSLOVIMA
– knjigovodstva,
– plana i analize poslovanja,
– finansisjke operative
– deviznog poslovanja
– platnog prometa sa inostranstvom
– trgovinskog i spoljnotrgovinskog poslovanja
– špediterskog i carinskog poslovanja
– izrade biznis plana preduzeća

Komentari

Ostavite odgovor

2 komentara

Jaci smo od sudbine

Odgovori

Bice da jeeeeeeeeeeeeeeee