Sudski tumač za engleski jezik Tatjana Popović

Sudski tumač za engleski jezik Tatjana Popović

Podaci

Drinčićeva 3A Stari Grad , Beograd 011/322 05 89
063/370 825
http://www.sudskitumacengleski.net tatjanaengleskitumac@gmail.com

O kompaniji

Sudski tumač za engleski jezik Tatjana Popović Vam nudi, pored kvalitetnog prevoda, uz uvek ispoštovani dogovoreni rok, overeni prevod sa dve kopije overenog dokumenta po ceni jedne kopije i bez ekstra tarife za hitne prevode.

Prevodi sa sudskom overom – Podrazumevaju prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog prevodioca za određeni jezik.
a) Lična dokumenta
Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole, diplome fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoša, potvrda o primljenim vakcinama, medicinski izveštaji, potvrda o nekažnjavanju i slično.
b) Sudska dokumenta
Sužbe, žalbe, sudske odluke, sudska rešenja, tenderska dokumentacija i sva dokumenta izdata od strane suda ili za potrebe suda.

Dokumenti privrednih društava:
– Izvod iz sudskog registra društva,
– Finansijski izveštaji,
– Bilansi,
– Revizorski izveštaji,
– Kuporpodajni ugovori,
– Tenderi,
– Pisane deklaracije,
– Fakture,
– Sertifikati,
– Statuti,
– Prikaz proizvoda.

Medicina – otpusne liste, klinička ispitivanja lekova, analize, stručni radovi iz različitih oblasti medicine.

Pravo- govori, sporazumi, sudske odluke, pravo Evropske unije, ovlašćenja, propisi i zakoni, sudski sporovi.

Ekonomija – poslovna prepiska, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, deklaracije.

Tehnika – atesti, ispitivanja uzoraka, tehničke specifikacije proizvoda, bezbednosne liste, stručni radovi.

Umetnost- naučni i stručni radovi, katalozi.

Društvene nauke – sociologija, istorija, filozofija, humanističke nauke.

Bankarstvo i finansije- investicije, sve vrste bankarskih potvrda, kreditni rejting.

Marketing – dokumentacija iz oblasti markentinškog istraživanja.

Prevod tehničke dokumentacije – građevinarstvo, arhitektura, mašinstvo, saobraćaj, hemija.

Prevod kataloga i priručnika za upotrebu i rad uređaja.

Možete nas posetiti i na našoj Facebook stranici

Komentari

Ostavite odgovor

2 komentara

Velika preporuka za Tanju (Tatjanu Popović)! Prezadovoljna sam ljubaznim ophođenjem, brzinom rada i profesionalnošću. Kad god sam imala hitan prevod izašla mi je u susret. Vrhunski profesionalac! Spremna uvek da odgovori i na dodatna pitanja, posavetuje konstruktivno na osnovu iskustva uz lepe reči i osmeh. Hvala puno, divna saradnja.

Odgovori

Vec 5 godina koristim usluge gdje Tatjane I mogu reci samo reci hvale. Tolika profesionalnost, ljubaznost I razumevanje se ne mogu sreci cesto. Svima bih je preporucila. Hvala Vam na svemu.

Odgovori