Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio

Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio

Podaci

Vojvode Stepe 347B Voždovac , Beograd 011/249 21 90
064/111 57 94
http://www.profizio.rs office@profizio.rs

O kompaniji

Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio je pored već višestruko dokazane terapijske superiornosti kombinovanja HBO i fizikalne terapije, zahvaljujući saradnji sa stručnjacima iz zemlje i inostranstva u svoj terapijski program uvrstio i primenu PRP terapije (Platelet Rich Plasma), i na taj način omogućio pacijentima da na jednom mestu mogu dobiti trenutno najkompletniju terapijsku šemu za rehabilitaciju širokog spektra stanja i oboljenja.

Ideje i zajednički rad usmeren je ka pomeranju granica i terapijskih mogućnosti hiperbarične oksigenacije kao terapijske metode i fizikalne terapije sa ciljem da se našim pacijentima omogućio najbolji medicinski i rehabilitacioni tretman.

Postulati personalne medicine, konstantno lično usavršavanje, beleženje i praćenje rezultata te njihovo prikazivanje na stručnim i edukativnim skupovima i stalna težnja ka povećanju terapiskih mogućnosti, postavili su temelj za otvaranje i opravdavaju naziv – PRO FIZIO Ambulanta za rehabilitaciju. Profesionalna fizioterapija je naš poziv!

Naše usluge:
– Fizikalna terapija
– Kineziterapija
– Kućna rehabilitacija
– Preventiva
– PRP terapija
– Rehabilitacija pacijenata sa degenerativnim promenama koštano zglobnog sistema
– Rehabilitacija pacijenata sa hroničnim sporozarastajućim ranama
– Rehabilitacija pacijenata sa povredom ili poremećajem funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema i motorna reedukacija
– Rehabilitacija poremećaja periferne cirkulacija
Rehabilitacija povreda i hroničnih poremećaja kičmenog stuba
Rehabilitacija povreda koštano – zglobnog sistema

Komentari

Ostavite odgovor