Dosada strah problemi Smisao Života

Dosada strah problemi Smisao Života

Podaci

Hilandarska 24/II/13 Stari Grad , Beograd 064/149 61 65, 064/108 34 24 http://www.smisaozivota.rs studiosmisaozivota@gmail.com

O kompaniji

Dosada, Strah, Problemi – Studio za edukaciju „Smisao Života“

Smisao života je osnova i izvor duševnog zdravlja i zato traganje za njim predstavlja prevenciju duhovnog zdravlja, ali i veoma efikasan način da se prevaziđu tegobe poput dosade i straha, da se reše problemi u ljubavi, porodici, na poslu, pa i oni vezani za suicidnost.

U traganju za smislom života polazi se od činjenice da je čovek biološko, psihičko, ali i društveno biće, pa se na putu do smislenog života ne mogu zaobići isprepletanosti tri pomenuta sklopa čovekovog bića. Često ćemo čuti izreku: „Sve (i dobro i loše) potiče iz glave“, ali, pojednostavljeno rečeno, to što se nalazi u glavi nije samo plod psihičkog, već i onog što je rezultat našeg bivstvovanja u društvu, odnosa sa ljudima u porodici, na poslu, svuda, a sve to govori da put do smisla života nije utemeljen samo na psihičkoj nego i na socijalnoj (duhovnoj) dimenziji čoveka.

Nauka nam kazuje da je svaki pojedinac samosvojstvena, posebna, specifična osoba, da ne postoje dve potpune, u svemu identične jedinke. Zato u pomoći pronalaženja smisla života svakoj ličnosti se pristupa na poseban način, bez šablona, kalupa i strogih zahteva određenih tehnika. Svaka osoba je slučaj za sebe i stoga je takav put do smisla života najplodotvorniji.

Osnove stručnih pristupa i metoda pomoći u traganju za smislom života nalazimo u egzistencijalizmu, filozofskom pravcu, na kome se temelje različite orijentacije u naukama koje se bave čovekom i njegovim životom u društvu. Put do smisla života je interdisciplinarne prirode i na njemu se mogu naći sociologija, komunikologija, filozofija, kao i psihologija, pa i pedagogija.

Čini se da je u pomoći čoveku da pronađe svoj smisao života najviše napredovala logoterapija, jedna od egzistencijalističkih vrsta psihoterapije. Zapravo, logoterapija nije klasična vrsta psihoterapije, jer i u njenoj primeni nije težište na korišćenju tehnika, već na interdisciplinarnom pristupu čoveku kome treba pomoći da dođe do smislenog života, na uspostavljanju odnosa sa klijentom zasnovanog na uzajamnom poverenju, empatijskom razumevanju i dijalogu. Veoma važna je „egzistencijalna komunikacija“, a Karl Rodžers smatra da je „topao, subjektivni, ljudski susret dve osobe efikasniji u podsticanju promena nego skup svih tehnika“.

Na putu do smisla života postoje tri faze:
1. traganje za smislom života, zasnovano na sopstvenoj volji
2. suočavanje sa smislom života, u kome čovek postaje svestan svojih mogućnosti, i
3. ostvarivanje smislenih ciljeva.
Logoterapija nastoji da čoveka učini svesnim sopstvene odgovornosti za život, pretvarajući njegove mogućnosti u stvarnost. Zbog toga zagovornici logoterapije ističu da je volja za smislom primarni pokretač u čovekovom životu.

Važna polazna postavka logoterapije je da egzistencijalna frustracija (gubitak smisla života) može da dovede do stanja besmislenosti života (egzistencijalnog vakuma), a to vodi do noogenih neuroza koje ne potiču iz psihološkog nego iz duhovnog (socijalnog) jezgra čovekove ličnosti.

U pružanju pomoći da čovek prevaziđe egzistencijalni vakum i tegobe koje on donosi, koriste se dva osnovna metoda:
1. paradoksalna intencija, i
2. derefleksija.
Orijentacija na pronalaženje smisla života, iskustvo pokazuje, najefikasniji je način prevazilaženja životnih tegoba, a njegova primena je neuporedivo vremenski kraća u odnosu na sve ostale metode.

– Tajna čovečjeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi. (Dostojevski)
– Smisao života ne izmišljamo, nego otkrivamo. (Viktor Frankl)
– Volja za smislom života je pouzdano merilo duševnog zdravlja. (Albert Ajnštajn)
– Mentalno zdravlje je sposobnost čoveka da voli i stvara. (Erih From)

PUT DO SMISLA ŽIVOTA
Smisao života je temelj duševnog zdravlja. Zato Vam Studio za edukaciju „Smisao Života“ u Beogradu, stručnim angažovanjem profesora univerziteta, pomaže:
– da tegobe zamenite nadom i pronađete smisao života,
– da rešite probleme u braku, porodici i na poslu,
– da pronađete put do ljubavi,
– da se novinari, umetnici i estradne zvezde oslobode napetosti i stresova,
– da menadžeri prevaziđu „menadžerske bolesti“, konflikte i uspostave atmosferu harmoničnog rada,
– da sportisti steknu pouzdanje i oslobode se straha od pobede,
– da tinejdžeri pronađu sebe i svoju budućnost i oslobode se stranputica,
– da razrešite moralne dileme,
– da prevaziđete strahove, teskobe i suicidnost,
– da se spasite dosade i besmisla života,
– da se približite ljudima,
– da se uspešni izbore sa teretom koji nose uspeh i slava,
– da preuzmete odgovornost za svoj život, kako bi Vam on bio smislen i drag!

Vaš studio „Smisao Života“ nalazi se u ulici Hilandarska broj 24.
Telefoni: 011/323 96 84; 064/149 61 65; 064/108 34 24
Javite nam se da utvrdimo naš prvi susret, na kome ćemo se dogovoriti o saradnji.

Uspravite se kada Vam je teško, pronađite smisao života!

STUDIO ZA EDUKACIJU SMISAO ŽIVOTA
Studio je počeo sa radom 1.februara 2012. godine na osnovu Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije od 31.01.2012. godine.
Vlasnik studija je dr. Živorad Đorđević, Van. profesor sociologije i komunikologije na više fakulteta u Srbiji. Objavio je sedam knjiga, od toga tri univerzitetska udžbenika, a dugo se bavi izučavanjem psihologije ličnosti.

Komentari

Ostavite odgovor

Jedan komentar

Postovanje,
Zainteresovan sam za edukaciju.
Kada mogu da dodjem u Hilandarsku 24…?
Pozdrav,
Nebojsa

Odgovori